Eleganckie wypukłe wizytówki 3D

W przypadku zawodów zaufania publicznego bardzo często zastosowanie mają proste formy i przejrzyste projekty bez żadnych udziwnień. Nie chodzi oczywiście o rezygnację z elementów dekoracyjnych, a o podkreślenie wysokiej jakości oferty. Tak też było w przypadku prezentowanych wyżej wizytówek. Zostały one wykonane metodą wypalanego druku wypukłego. Do tego projektu wykorzystaliśmy dwie warstwy papieru Curious Metallics Złoto. Wszystkie dane znalazły się na jednej stronie. Ten zabieg był wycelowany w to, by skupić uwagę na jednej stronie przekazującej wszystkie informacje. Na środku wizytówki znalazło się w duże logo oraz imię i nazwisko, natomiast niżej (w dwóch blokach), dane adresowe i kontaktowe.