Logo Firmy

Znak graficzny lub literowy symbolizujący firmę ma wbrew pozorom ogromne znaczenie, często niedoceniane przez właścicieli firmy. Zaniedbanie lub, co gorsza brak logo prowadzi w szybkim tempie do katastrofy ze śmiercią rynkową włącznie.

Od logo wszystko się zaczyna. Pamiętać należy, że symbol firmy jest tym elementem, który najszybciej i najgłębiej zapisuje się w pamięci klienta i kontrahenta. Logo jest najważniejszym komponentem wizytówki. Logo powinno idealnie współgrać z profilem działalności, sugerować kierunek tych działań, podkreślać główne cechy firmy, zachęcać do poznania i – oczywiście – być łatwo rozpoznawalne. Coraz wyraźniejsza tendencja w społeczeństwie do skrótowego myślenia jest najsilniejszym bodźcem do skonfrontowania wizerunku swojego logo z rzeczywistymi założeniami. Czy jest właściwie zaprojektowane? Czy oddaje w pełni charakter firmy? Czy stanowi jakąś wartość estetyczną? Wreszcie – czy przykuwa uwagę i jest rozpoznawalne?

Dobrze zaprojektowane logo nie wymaga dużych nakładów finansowych, a efekt „pracy” logo może być niewspółmiernie wyższy niż koszty projektu.

Logo jest podpisem firmy. Spełnia funkcje informacyjne i reklamowe. Może być zaprojektowane jako pojedynczy, abstrakcyjny symbol graficzny (sygnet), który jest najtrudniejszy do wypromowania i, jako połączenie sygnetu z logotypem (nazwą firmy). Coraz częściej w logo umieszcza się hasło reklamowe.

Słowo „logo” powstało od słowa „logotyp”, oznaczający nazwę zapisaną specjalnym krojem pisma. Forma i zawartość logo zależy, jak to już zostało wspomniane, od profilu działalności firmy lub idei przyświecającej przedsięwzięciu.

Typologia logo jest trudna do ujęcia w jakieś sztywne kanony. Na świecie istnieją miliony znaków graficznych, inspirowanych różnymi koncepcjami i wizją właścicieli. Są loga tematyczne (inspirowane kierunkiem działalności firmy, np. Woolmark), są loga symboliczne (Lacoste), inspirowane heraldyką (Peugeot), cyframi i literami (Volkswagen). Projektowanie logo lepiej powierzyć specjalistom, mającym wiedzę z zakresu marketingu, reklamy, psychologii, grafiki i DTP. Tylko wtedy można mieć pewność, że logo będzie profesjonalne i w 100% odzwierciedlające tożsamość firmy.

Wraz ze znaczącymi zmianami w firmie, powinno się zmieniać logo.

Główne powody metamorfozy logo to:

  • zmiana oferty handlowej/usługowej;
  • rozszerzenie działalności;
  • zmiana grupy docelowej odbiorców;
  • zmiany w strukturach firmy;
  • zmiana nazwy.

Dla logo zakłada się Księgę Znaku, gdzie szczegółowo określa się budowę logo, ewentualne metamorfozy znaku, warunki jego używania oraz projekty zmian.

Comments are closed.