Wizerunek Firmy

Wizerunek firmy to wypracowana na zewnątrz opinia o firmie i sposobach jej działania. Ostra walka konkurencyjna na rynkach krajowych i zagranicznych wymusza ogromną dbałość o wizerunek. Od tego, jak wykreujemy obraz firmy w oczach klientów, kontrahentów, społeczeństwa zależeć będzie przyszłość firmy i – w efekcie – stopień przewagi nad konkurentami.

Co składa się na sukcesywne kreowanie wizerunku?

Magia pierwszego wrażenia.

Największą wartość dla budowania dobrej opinii o firmie ma pierwszy, bezpośredni kontakt klienta z firmą. Profesjonalna, miła i kompetentna obsługa klienta to więcej niż połowa sukcesu. Nawet jeśli nasza firma nie jest wystarczająco rozreklamowana w mediach, nie zaistniała jeszcze zbyt silnie w świadomości konsumenta/klienta, to odpowiednia, na wysokim poziomie bezpośrednia obsługa klienta daje gwarancję, że za tym klientem będzie następny, który zaufa marce i zechce zainwestować w nią swoje pieniądze, czy czas.

Logo

Projektując firmowe logo trzeba mieć na uwadze, że będzie to wyraźny podpis firmy. Za logo ukrywa się cała marka, jej działania, produkty. Logo będzie ukierunkowywało wyobrażenia klientów. Powinno być zgodne z profilem działalności i główną cechą firmy, np. rzetelnością, gwarancją zysku, stabilnością, powinno wzbudzać pozytywne odczucia. Dlatego często obok znaku graficznego (sygnetu) umieszcza się nazwę firmy i krótkie hasło reklamowe.

Media i reklama

Zaniedbanie reklamy firmy to poważny błąd w prowadzeniu jakiegokolwiek przedsiębiorstwa, działalności indywidualnej czy spółki. Reklama jest nie tylko dźwignią handlu lecz największym sprzymierzeńcem w budowaniu wizerunku firmy. Narzędzia reklamy to bilbordy, prasa, TV, radio, Internet, gadżety reklamowe, ulotki, notesy, wizytówki itp. Doskonałym sposobem wzmocnienia wizerunku firmy są artykuły w popularnych czasopismach zainspirowane produktami czy usługami firmy. Takie artykuły wzbudzają największe zaufanie w społeczeństwie. Są postrzegane jako obiektywne źródło informacji, pochodzące od dziennikarza, a więc od instytucji publicznego zaufania.

Internet

Na pytanie „Czy na to jak postrzegasz firmę, ma wpływ strona internetowa firmy?”, 56,13% wskazało, że jest to równie ważne, jak prezentacja firmy w świecie realnym. 35,82% wskazało, że bierze to pod uwagę, ale nie jest to bardzo ważne. Dla 6,13% osób strona internetowa nie ma znaczenia, a 1,92% wskazało, że jest to najistotniejszy czynnik.  (Źródło: Centrum Nowej Technologii, badanie „Wizerunek firm w Internecie” 2008)

Budowanie wizerunku firmy poprzez Internet jest w obecnych czasach podstawowym wymogiem w walce z konkurencją. Profesjonalnie wykonana strona internetowa pozwala klientom na łatwe zapoznanie się z ofertą firmy, daje cenną możliwość szybkiego nawiązania kontaktu.

Tworzenie wizerunku firmy to proces długi i żmudny, wymagający specjalistycznej wiedzy z dziedziny psychologii społecznej, marketingu, reklamy i zarządzania. W dużych korporacjach nad budowaniem wizerunku przedsiębiorstwa pracuje sztab ludzi, wiedząc, że silna marka to największe aktywa firmy. Zauważmy, że kryzys najłagodniej przechodzą firmy o silnym wizerunku, zauważone w biznesie i w opinii społecznej.

Comments are closed.